THÔNG BÁO Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 7 năm 2020
Ngày 27/10/2020

THÔNG BÁO Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 7 năm 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN TRÀNG

 
 
 

Số: 17/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

              An Tràng, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

          

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã

tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 7 năm 2020

 
 

 

Ngày 31/7/2020, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 7 năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là Thành viên UBND xã. Sau khi nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2020; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7  NĂM 2020

1. Lĩnh vực kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ

Trong tháng Ban quản trị HTXDVNN tập trung tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp phục vụ sản xuất vụ Mùa như: Đẩy nhanh tiến độ làm đất, công tác vệ sinh đồng ruộng đảm bảo theo kế hoạch, hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên diện tích mạ và diện tích lúa mùa; kiểm tra nắm bắt tiến độ gieo cấy để tiếp tục định hướng các giải pháp kịp thời tham mưu với Ban chỉ đạo sản xuất của xã, đồng thời thống kê tổng hợp báo cáo với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND huyện. Qua đánh giá tiến độ gieo cấy trên địa bàn xã đảm bảo theo khung lịch thời vụ trong Đề án kết thúc việc gieo cấy vào ngày 18 tháng 7 năm 2020; HĐQT HTX kết hợp cùng cán bộ BVTV thường xuyên kiểm tra dự tính các đối tượng sâu bệnh hại trên các diện tích mạ và trên lúa mùa sau cấy; chỉ đạo làm tốt việc điều tiết nước phục vụ cho công tác làm đất vụ Mùa. Kiểm tra đôn đốc việc khơi thông dòng chẩy đảm bảo thông thoáng trong mùa mưa bão và phục vụ sản xuất; phối hợp cùng Công ty Cổ phần nông nghiệp xanh triển khai việc rải mồi diệt chuột bảo vệ sản xuất theo hợp đồng; tiếp tục tổ chức thu các khâu dịch vụ của HTX; điều hành kinh doanh các khâu dịch vụ vật tư nông nghiệp như: ( giống, phân bón thuốc BVTV )

1.2. Công tác thu thuế, thu chi ngân sách

Thực hiện việc rút kinh phí kịp thời cho các ngành như việc chuyển lương phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách xã đúng thời gian quy định; thực hiện công văn chỉ đạo làm báo cáo đối chiếu kho bạc tháng 6; triển khai thu các khoản thuế, quỹ vụ xuân năm 2020 của các hộ dân trên địa bàn xã .

1.3. Địa chính - Xây dựng

* Công tác địa chính: Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai; tập trung thanh toán diện tích đất cơ bản cho các hộ gia đình có đơn đề nghị; hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ cho một số hộ gia đình cá nhân trong xã; Đã kiểm tra và làm việc với hộ gia đình bà Bùi Minh Thái ở thôn Hồng Phong có hiện tượng ngâm ủ cá làm phân hữu cơ để tưới cây trồng và hộ gia đình ông Trung Tắc Tỵ ở thôn Tràng xả thải khi làm cá gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; Tham mưu UBND xã chám lấp bãi rác thôn Hồng Phong; đôn đốc các Tổ tự quản dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường tự quản; Hợp đồng quản trang 6 tháng cuối năm 2020

* Về xây dựng: Thực hiện hoàn thiện hồ sơ Công trình sửa chữa nhà văn hóa xã; Làm thủ tục trình lại giá sàn quy hoạch khu dân cư theo Quyết định 372 thôn Hồng Phong năm 2012 chưa đấu giá quyền sử dụng đất lên cấp có thẩm quyền phê duyệt giá mới.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a) Y tế: Trạm y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống đuối nước; thực hiện kế hoạch trực thường xuyên 24/24h và tiếp đón bệnh nhân.

b) Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ Hội nghị ra mắt mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình; Phổ biến tuyên truyền pháp luật.

Tuyên truyền động viên các cháu học sinh thi vào lớp 10; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang. Trong tháng 7 có 03 đám tang, 04 đám cưới đều đảm bảo an toàn tiết kiệm đúng quy định; triển khai tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày TBLS 27/7; tuyên truyền thu các loại thuế, quỹ, thu dịch vụ nông nghiệp của HTX; tuyên truyền công tác vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước  cho trẻ em.

Làm thủ tục để nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đơn vị văn hóa tiêu biểu 10 năm cho thôn Thượng.

Thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành do phòng văn hóa thông tin chỉ đạo, tham gia lớp tập huấn bóng chuyền hơi do Sở văn hóa thể thao tổ chức; tiếp nhận Chấp thuận phương án tu sửa cấp thiết di tích Chùa Thiên Phú của Ban quản lý di tích Sở Văn hóa Thông tin Thái Bình.

c) Lao động, Thương binh và Xã hội: Làm tốt công tác chăm sóc, thăm hỏi và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định đối với những người có công với cách mạng; tổ chức chi trả trợ cấp, chế độ thờ cúng Liệt sỹ hàng năm, quà của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầy đủ đúng lịch, không sai sót; Theo dõi tăng, giảm các đối tượng kịp thời, làm thủ tục đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng qua đời.

Cùng với đoàn cán bộ của huyện tổ chức thẩm định tại nhà cho 09 đối tượng người Khuyết tật để làm cơ sở ra quyết định cho hưởng trợ cấp.

Tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2020); Kế hoạch vận động thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2020 trên địa bàn xã. Kết quả: Thu quỹ ĐƠĐN đạt số tiền là 33.744.000 đồng; Tổ chức Viếng nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ của xã và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại cụm nghĩa trang liệt sỹ xã An Vũ theo đúng kế hoạch; Phối hợp với Đoàn TNCS HCM của xã, các ngành của UBND xã tổ chức công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực đài tưởng niệm.

Làm thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT cho những đối tượng mới tăng, đổi thẻ BHYT cho những đối tượng sai thông tin trong thẻ so với CMND.

3. Lĩnh vực nội vụ

Tham mưu UBND xã Ban hành Quyết định công nhận Phó Trưởng thôn xã An Tràng, nhiệm kỳ 2020-2025, Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 của UBND xã chuẩn bị trình ký họp thứ 10 HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021; Phối hợp với cán bộ, công chức, ngành có liên quan ở xã chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị của UBND xã; Thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính, tiếp dân, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa, tiếp nhận xử lý văn bản đi, đến đúng quy định; thu, nộp đúng, đủ lệ phí chứng thực chữ ký vào ngân sách xã theo quy định.

4. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Trong tháng duy trì thực hiện tốt nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân hàng tuần theo quy định; tham mưu UBND xã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện công tác đăng ký hộ tịch theo quy định. Trong tháng đã đăng ký kết hôn 02 trường hợp, đăng ký khai sinh 07 trường hợp, đăng ký khai sinh lại là 08 trường hợp; xác  nhận tình trạnh hôn nhân 3 trường hợp; đăng ký khai tử 02 trường hợp; làm thủ tục và đề nghị BHXH huyện cấp thẻ BHYT cho 07 trẻ em mới sinh, không để tồn sót.

Trong tháng đã tiếp nhận và chứng thực 169 văn bản các loại; chứng thực 247 bản sao; chứng thực hợp đồng giao dịch 01 trường hợp; chứng thực chữ ký 7 trường hợp. Thu lệ phí chứng thực số tiền: 540.000 đồng; Phối hợp với công chức địa chính xã hoàn chỉnh hồ sơ cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng đất và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ tốt cho công dân khi có nhu cầu.

5. Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng

a) An ninh

 Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; tiếp tục triển khai thu thập bổ sung thông tin dân cư; trực và giải quyết công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt Kế hoạch tuần tra, bảo vệ từ xa thành công Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2020-2025.

b) Quốc phòng.

Trong tháng Ban quân sự tổ chức rà soát, kiểm tra nắm bắt tư tưởng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021; rà soát lực lượng dân quân cơ động, dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật tại địa phương chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, sự cố xảy ra; trực và bảo vệ các ngày lễ lớn diễn ra; Tiếp tục rà soát, kiểm tra các đối tượng được hưởng chế độ theo các Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ theo Công văn 501 của Phòng Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

6. Hoạt động của các thôn

Trong tháng các cơ sở thôn đã xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020; tuyên truyền vận động nhân dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ; chỉ đạo bảo nông, bảo vệ điều tiết nước phục vụ sản xuất; khuyến cáo nhân dân thực hiện công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa sau cấy; phối hợp với Mặt trận thôn vận động xây quý Đền ơn đáp nghĩa; phối hợp với công chức xã trong công tác thu thuế, quỹ và bổ sung hồ sơ dữ liệu quốc gia về dân cư.

II. NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 8 NĂM 2020

1. Nhiệm vụ trong tháng 8

1.1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.

1.2. Chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ lúa vụ mùa đảm bảo thực hiện tốt Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020.

1.3. Tiếp tục công tác thu, nộp thuế, quỹ trên địa bàn xã cho nhà nước và thu nộp các khâu dịch vụ của HTXDVNN.

1.4. Tiếp tục chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu sẵn sàng phục vụ cuộc kiểm tra 04 nội dung theo Kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy xã; Chuẩn bị các văn bản của UBND xã trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1.5. Tiếp tục kiểm tra, rà soát vật tư, phương tiện chủ động sẵn sàng trong công tác phòng, chống tiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo Phương án của UBND xã.

1.6. Giữ vững ANCT & TTATXH, đảm bảo công tác Quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn xã.

1.7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện

2.1. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo xã phòng, chống dịch Covid-19; phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên ban chỉ đạo.

2.2. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa mùa; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng điều tra dự tính dự báo tình hình phát sinh của các đối tượng dịch hại từ đó tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ; đôn đốc các tổ bảo nông của các thôn làm tốt công tác điều tiết nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lúa mùa sinh trưởng phát triển; tiếp tục tổ chức thu các khâu dịch vụ HTX, thu tiền hợp đồng đánh chuột; chỉ đạo Trưởng Ban Chăn nuôi - Thú y xã thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền các hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm…. làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chống nắng, nóng cho đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm….

2.3. Công chức Tài chính - kế toán: Chủ động rà soát, cập nhật kết quả thu thuế, quỹ vụ xuân năm 2020; đôn đốc các hộ chưa giao nộp, còn nợ đọng các khoản thuế quỹ của nhà nước và tập thể đến thanh toán giao nộp theo quy định; Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ tốt cuộc kiểm tra của Đảng ủy khi triển khai; chuẩn bị báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2019, điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2020..

2.4. Công chức Địa chính, nông nghiệp, thủy lợi và môi trường: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đất đai, tài nguyên môi trường; Tiếp tục thanh toán diện tích đất cơ bản cho các hộ gia đình có đề nghị; Tiếp tục Hoàn thiện hồ sơ tu sửa công trình nhà văn hóa xã, nghiệm thu thanh quyết toán công trình và lập báo cáo kiểm tra các công trình xây dựng trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; hoàn thiện hồ sơ trình giá sàn khu dân cư thôn Hồng Phong; Phối hợp với các ban ngành có liên quan thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ sở, sản xuất kinh doanh trên địa bàn đảm bảo không có hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng; Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ tốt cuộc kiểm tra của Đảng ủy khi triển khai.

2.5. Công chức Văn hóa, thông tin và thể thao: Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bênh Covid-19, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang, về An ninh trật tự, An toàn giao thông, Vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, chăm sóc bảo vệ lúa mùa; Phục vụ Tổ chức Đại hội Hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2020-2025; In băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 75 Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 02/9, Trang trí cờ tại khu trung tâm của xã, thôn; Tuyên truyền vận động nhân dân, các khu công cộng tổ chức thu dọn vệ sinh công sở, đường làng ngõ xóm, treo Cờ Tổ quốc tạo không khí trong dịp chào mừng Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 02/9.

Chủ trì, phối hợp Đài Truyền thanh xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020

2.6. Công chức Lao động, thương binh và xã hội: Tiếp tục tham mưu UBND xã làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; các chế độ chính sách cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn xã;  Tổ chức điều tra cung cung lao động việc làm tại các thôn, tổng hợp báo cáo huyện đúng thời gian quy định; nhận và làm thủ tục xét trợ cấp Người khuyết tật (nếu có) theo quy định.

2.7. Công an xã: Tiếp tục triển khai công tác giữ gìn ANCT - TTATXTH và tuần tra xử lý vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn xã. tiếp tục thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư.

2.8. Ban Chỉ huy Quân sự xã: Tiếp tục rà soát, bổ sung lực lượng tiếp vận, lực lượng xung kích đảm bảo đủ quân số tham gia công tác phòng, chống, lũ bão năm 2020. Rà soát, nắm bắt tình hình, tư tưởng nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021.

2.9. Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo thẩm quyền; thực hiện Kế hoạch của UBND xã, phối hợp với Thường trực MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể của xã, Công chức Văn hóa, thông tin & thể thao xã, Công chức Địa chính - xây dựng xã và Văn phòng UBND xã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; tham mưu UBND xã dự thảo các văn bản tờ trình của UBND xã, Nghị quyết về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết phê duyệt Quyết toán ngân sách xã năm 2019; điều chỉnh, bổ sung ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2020 chuẩn bị trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2.10. Công chức Văn phòng UBND xã: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; phối hợp tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị của UBND xã; hoàn thiện văn bản báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 của UBND xã chuẩn bị trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2.11. Trạm y tế xã: Kích hoạt tổ phản ứng nhanh, phân công cán bộ thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ; bố trí 02 phòng cách ly cho việc khám và điều trị để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; củng cố hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị, thuốc, hóa chất đặc biệt dung dịch CloraminB; phối hợp với trưởng các ngành, đoàn thể, công chức Văn hóa, thông tin, thể thao và Đài Truyền thanh xã tăng cường các hoạt động tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế;

Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường viêt tin bài tuyên truyền nhân dân chủ động phòng, chống dịch bênh mùa hè với diễn biến phức tạp của thời tiết.

2.12. Đài Truyền thanh xã: tiếp tục duy trì lịch tiếp âm đài tỉnh, đài huyện;  chủ động viết tin bài tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phối hợp với Công chức Văn hóa, thông tin và thể thao xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và kế hoạch tuyên truyền công tác PCTT & TKCN năm 2020; thường xuyên theo giõi, cập nhật thời gian tuyên truyền, tin, bài tuyên truyền vào sổ theo giõi của Đài Truyền thanh xã.

2.13. Các đồng chí Trưởng thôn.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhận dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; vận động các hộ gia đình giao nộp thuế và các loại quỹ cho địa phương; tuyên truyền vận động nhân dân tập trung bón thúc cho lúa; điều tiết nước hợp lý; tích cực thăm đồng kiểm tra việc sinh trưởng phát triển của lúa để có ý kiến giải pháp giúp Ban Chỉ đạo sản xuất của xã chỉ đạo công tác chăm sóc lúa tốt hơn; phát hiện ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật trên địa bàn, đặc biệt là vi phạm pháp luật về đất đai; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được phân bổ; phối hợp chặt chẽ với công chức UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ khi được Chủ tịch UBND xã giao.

Các cá nhân, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, vừa chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp thường kỳ tháng 7 năm 2020. UBND xã trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Công chức xã;

- Trưởng các thôn trong xã;

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Trung Dũng

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 93
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác