THÔNG BÁO Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 6 năm 2020
Ngày 27/10/2020

THÔNG BÁO Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 6 năm 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN TRÀNG

 
 
 

Số: 16/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

              An Tràng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã

tại cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 6 năm 2020

 
 

 

Ngày 30/6/2020, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp UBND xã thường kỳ tháng 6 năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là Thành viên UBND xã; Trưởng các ngành thuộc UBND xã, Công chức xã; mời đại diện Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ xã. Sau khi nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2020; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6  NĂM 2020

1. Lĩnh vực kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ

- Trong tháng Ban quản trị HTXDV nông nghiệp thường xuyên thăm đồng, tuyên truyền hướng dẫn xã viên kiểm tra và phòng, trừ  sâu bệnh như: bệnh đạo ôn, rầy nâu, sâu đục thân… cho toàn bộ diện tích lúa Xuân cuối vụ. Đồng thời tuyên truyền nhân dân chủ động thu hoạch (Phương châm: lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đo, nhanh, sạch gọn), Tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện Đề án sản xuất vụ Mùa năm 2020, Chủ động chỉ đạo các thôn lấy nước giữ lấm, tuyên truyền các ông chủ máy cày đẩy nhanh tiến độ làm ruộng, tuyên truyền nhân dân vệ sinh đồng ruộng và gieo mạ trong khung thời vụ.

Trong tháng HTXDV nông nghiệp phối hợp với Công ty cổ phần xanh và cơ sở thôn tổ chức nghiệm thu toàn bộ diện tích lúa Xuân của nhân dân bị chuột phá hoại để tính toán diện tích đền bù cho xã viên; Tổ chức thu tiền hợp đồng dịch vụ diệt chuột và triển khai kế hoạch rải mồi chuột ở vụ Mùa năm 2020.

Trong tháng tổ chức 2 lớp chuyển giao kỹ thuật ngân ủ, chăm sóc mộng, mạ và lúa  cho 200 xã viên ở 4 thôn.

Trong tháng HTXDV nông nghiệp xây dựng phương án thu và triển khai thu tiền các khâu dịch vụ, vật tư nông nghiệp và chủ động cung ứng vật tư nông nghiệp và giống cho xã viên kịp gieo, cấy vụ mùa năm 2020.

1.2. Công tác thu thuế, thu chi ngân sách

- Thực hiện việc rút kinh phí kịp thời cho các ngành như việc chuyển lương phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách xã đúng thời gian quy định; thực hiện công văn chỉ đạo làm báo cáo đối chiếu kho bạc tháng 5, báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản từ 2014 đến nay, lập kế hoạch xử lý nợ đọng báo cáo phòng TCKH huyện. 1.3. Địa chính- Xây dựng

* Công tác địa chính:

- Trong tháng thực hiện các bước hòa giải tranh chấp đất giữa hộ gia đình ông Nguyễn Duy Hào và hộ gia đình ông Ngô Minh Tiến;  Mời hộ ông Nguyễn Viết Cầu, thôn Hồng Phong lân làm việc (Nội dung: hộ ông Nguyễn Viết Cầu tự ý xây bờ ruộng mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Trong tháng tiếp tục rà soát diện tích và thanh toàn đất cơ bản cho các hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ gia đình cá nhân.

- Trong tháng tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn xã.

- Trong tháng tuyên truyền, đôn đốc các tổ tự quản thu dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường tự quản.

* Về xây dựng.

Tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ Công trình sửa chữa nhà văn hóa xã; Làm thủ tục trình lại giá sàn quy hoạch khu dân cư theo Quyết định 372 thôn Hồng Phong năm 2012 chưa đấu giá quyền sử dụng đất lên cấp có thẩm quyền phê duyệt giá mới.

2. Lĩnh vực văn hóa- xã hội

a) Y tế

- Trạm y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống đuối nước; tổ chức cho các cháu uống VitaminA, Sữa dinh dưỡng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); thực hiện kế hoạch trực thường xuyên 24/24h và tiếp đón bệnh nhân.

b) Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

- Chuẩn bị Cơ sở vật chất, trang thiết bị Hội trường phục vụ Kỳ họp bất thường HĐND xã; Hội nghị gặp mặt các đồng chí cán bộ Đảng, Chính quyền được Nhà nước cho nghỉ hưu theo quy định và 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho xã viên.

Trong tháng viết tin, bài  và tuyên truyền như: nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; về ANTT-ATXH; Phòng chống cháy nổ, phòng chống đuối nước cho trẻ em; đề án sản vụ mùa năm 2020; bầu cử trưởng thôn, thanh tra nhân dân; Các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương…

Trong tháng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị UBND huyện khen thưởng Gia đình văn hóa tiểu biểu 3 năm cho hộ gia đình ông Lưu Văn Bàn, thôn Hồng Phong.

c) Thương binh xã hội

- Công tác chăm sóc người có công luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định; Trong tháng Sở, phòng LĐTBXH về thẩm định nhà ở cho 03 đối tượng người có công nằm ngoài đề án làm cơ sở hỗ trợ kinh phí nhà dột nát xuống cấp theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ và tổ chức nhận và duyệt cho 6 đối tượng khuyết tật (đã nộp về huyện đúng thời gian quy định).

Trong tháng  tổ chức chi trả trợ cấp đầy đủ đúng lịch của huyện; chủ động theo dõi tăng, giảm các đối tượng, làm thủ tục đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng; Xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND xã tổ chức vận động xây dựng quỹ trẻ em đảm bảo theo đúng kế hoạch; làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho các đối tượng mới tăng, đổi thẻ BHYT cho những đối tượng sai thông tin trong thẻ so với CMND; lấy quyết định trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng qua đời.

3. Lĩnh vực nội vụ

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính theo quy định; duy trì thực hiện tiếp dân, tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa; tiếp nhận xử lý văn bản đi, đến đúng quy định; thu đúng, thu đủ lệ phí chứng thực chữ ký theo quy định.

4. Lĩnh vực tư pháp- hộ tịch

- Thực hiện tốt lịch tiếp dân hàng tuần theo quy định.

- Thực hiện công tác đăng ký hộ tịch như Đăng ký kết hôn 02; khai sinh 08 trường hợp; khai sinh lại là 05 trường hợp; xác  nhận tình trạnh hôn nhân 5 trường hợp; đăng ký khai tử 02 trường hợp.

- Trong tháng đã tiếp nhận và chứng thực 339 văn bản các loại, chứng thực 362 bản sao theo đúng quy định, tổng thu: 900.000 đồng.

- Trong tháng phối hợp với công chức địa chính xã hoàn chỉnh hồ sơ cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng đất và tài sản khá gắn liền với đất.

5. Lĩnh vực An ninh- quốc phòng

a) An ninh

- Ban công an xã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; Tiếp tục rà soát thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư.

b) Quốc phòng.

- Trong tháng Ban quân sự tổ chức ra quân huấn luyện DQTV và tổ chức hội thao tại huyện đảm bảo theo kế hoạch.

-  Trong tháng rà soát thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2021; ;ực lượng dự bị động viên và rà soát, bổ sung lực lượng DBĐV tham gia phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu hộ năm 2020.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2020

Một là: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020 và chỉ đạo nhân dân gieo cấy trong khung thời vụ, Phối hợp với công ty nông nghiệp xanh triển khai kế hoạch đánh chuột  trên toàn bộ diện tích; HTXDVNN chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp để cung ứng cho bà con nhân dân đảm bảo kịp thời vụ; Tiếp tục triển khai kế hoạch thu hồi sản phẩm vụ Xuân năm 2020

Hai là: Công chức Tài chính - kế toán chủ động xây dựng phương án thu hồi các loại thuế, quỹ năm 2020.

Ba là: Công chức Địa chính- xây dựng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đất đai, tài nguyên môi trường; Tiếp tục Hoàn thiện hồ sơ tu sửa công trình nhà văn hóa xã, hồ sơ trình giá sàn khu dân cư thôn Hồng Phong; Phối hợp với các ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở, sản xuất kinh doanh trên địa bàn đảm bảo không có hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng.

Bốn là: Công chức Văn hóa- xã hội tiếp tục kiểm tra cơ sở vật chất đài truyền thanh, đảm bảo tố cho việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Tuyên truyền đề án sản xuất vụ mùa; nếp sống văn hóa; ANTT-ATGT, công tác vệ sinh môi trường và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng.

Năm là: Công chức VHXH2 tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cập nhật dữ liệu đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi báo cáo về huyện đúng thời gian quy định; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động, ủng hộ xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2020; xây dựng tham mưu cho UBND xã tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/2020) và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; Rà soát lập danh sách cấp quà cho các đối tượng người có công đảm bảo theo đúng kế hoạch.

 Sáu là: Ban Công an xã: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Bảy là: Ban Quân sự : Tiếp tục rà soát, bổ sung lực lượng tiếp vận, lực lượng xung kích đảm bảo đủ quân số tham gia công tác phòng, chống, lũ bão năm 2020. Rà soát nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các Ban, ngành thuộc UBND xã. Đề nghị các đồng chí chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND xã tổ chức  thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng - An Ninh tháng 6/2020.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp thường kỳ tháng 6 năm 2020. UBND xã trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Công chức xã;

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Trung Dũng

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 102
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác