23/05/2020
Ngày 02 tháng 01 năm 2020, tại 9 đơn vị bầu cử trong huyện, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín – nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín – HĐND tỉnh, huyện, báo cáo trả lời ý kiến cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ 9.