Báo cáo khái quát tình hình kinh tế xã hội của xã An Tràng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
Ngày 26/10/2020

Báo cáo khái quát tình hình kinh tế xã hội của xã An Tràng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Tình hình kinh tế xã hội của xã An Tràng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 104
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác